backgroundMatias Pajula
Varusmiesliiton
puheenjohtajaksi!
Vuosi sitten minut valittiin Varusmiesliiton hallitukseen ja sain mahdollisuuden tehdä töitä varusmiesten edunvalvonnan parissa. Minulla on ollut mahdollisuus herätellä päättäjiä varusmiehiä koskevien ongelmiin kymmenissä tapaamisissa ja tapahtumissa. Kirjoittamani mielipide- ja pääkirjoitukset sekä kannanotot ovat herättäneet keskustelua, johon on otettu osaa aina ministeritasolta asti. Työ on ollut äärimmäisen antoisaa ja opettavaista ja haluan jatkaa sitä myös tulevaisuudessa. Siksi nyt on seuraavan askeleen aika.

Minulla on visio siitä, millaista edunvalvontatyötä Varusmiesliiton tulee tehdä ja miten järjestöä tulee kehittää. Minulla on kokemusta siitä, miten vaikuttavaa edunvalvontatyötä tehdään ja miten järjestöä kehitetään. Kaikista tärkeimpänä minulla on palava halu tehdä tätä työtä ja ajaa varusmiesten asiaa. Siksi olen ehdolla Varusmiesliiton puheenjohtajaksi vuodelle 2019!

Image

Miksi Puheenjohtajaksi?


Suoritin oman varusmiespalvelukseni saapumiserässä 2/17 pääasiassa Santahaminan paratiisisaarella. Aloitin palvelukseni sotilaspoliisikomppaniassa. P-kauden jälkeen kävin neljän kuukauden komennuksella Niinisalossa lentotiedusteluali-
upseerikurssilla, ja palvelin loppuajan Santahaminan esikunta- ja viestikomppaniassa.

Jo pian P-kauden alettua tiesin, että haluan lähteä mukaan Varusmiesliiton toimintaan. Ne pienet, ärsyttävät yksityiskohdat, jotka olisi mielestäni voinut tehdä paremmin, kannustivat lähtemään mukaan kehittämään varusmiespalvelusta ja sitä kautta koko Suomen maanpuolustusta.

Tulin valituksi liiton hallitukseen viime vuoden joulukuussa. Toki myös nuo P-kaudella ärsyttäneet pienet yksityiskohdat ovat yhä mulle tärkeitä, mutta liittohallitusvuoteni aikana vahvistui myös näkemykseni siitä, miten varusmiespalvelusta tulisi kehittää kokonaisuutena kohti 2020-lukua. Tämän kehittämisen tulee sisältää sekä kunnianhimoisia tavoitteita esimerkiksi tasa-arvon toteuttamisesta että jatkuvaa työtä arkipäivän ongelmien, kuten homekasarmien ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Erityisen tärkeänä pidän saapumiserien palvelukseen astumisen siirtämistä kahdella kuukaudella. Kirjoitin aiheesta keväällä sekä Varusmies-lehden pääkirjoituksessa että Hesarin mielipidepalstalla erityisesti opiskelemaan hakemisen näkökulmasta. Aihe herätti merkittävästi keskustelua, vaikka muutosta ei vielä ole saatukaan aikaan.

Aihe kosketti myös minua, sillä myös itselläni oli pääsykokeisiin lukeminen edessä loppukeväästä TJ0:n lähestyessä. Kun loppupalveluksen viikko-ohjelmat julkaistiin ja sain tietää, että viimeiset kolme viikkoa ennen pääsykokeita kuluisivat sotaharjoituksissa, oli selvää, ettei lukemisesta tulisi helppoa. Loppujen lopuksi jäin toiselle varasijalle Lappeenrannan kauppikseen. Kirjoitin aiheesta jälleen; tällä kertaa omasta näkökulmastani ja omalla tarinallani herättäen paljon positiivista keskustelua aina ministeritason päättäjissä asti. Itsesäälin ja harmittelun sijaan päätin tehdä lujasti töitä sen eteen, ettei tulevaisuudessa yhdenkään varusmiehen tarvitsisi kärsiä samasta tilanteesta.

Varusmiesliiton tilanne on tällä hetkellä todella hyvä. Liitto saa merkittävästi medianäkyvyyttä ja on todella arvostettu tekijä niin nuorisojärjestö- ja politiikkakentällä kuin maanpuolustuspiirien keskuudessa.

On tärkeää, että liiton asemasta pidetään kiinni ja sitä pyritään parantamaan entisestään. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että liitto unohtaisi tärkeimmän tehtävänsä, eli varusmiesten hyvinvoinnista huolehtimisen. Hyvät suhteet ja arvostettu asema ovat hyödyttömiä, mikäli niitä ei osata hyödyntää edunvalvonnassa.

Varusmiesiitto tarvitsee puheenjohtajan, jolla on kokemusta edunvalvontatyöstä ja joka tuntee sekä politiikkaa että maanpuolustustyötä. Puheenjohtajalta on löydyttävä visiota siitä, miten liittoa tulee kehittää järjestönä. Puheenjohtajan on osattava sanoa, millaisia tavoitteita varusmiespalveluksen kehittämiseen tulee asettaa seuraavalle hallituskaudelle ja koko vuosikymmenelle. Tärkeimpänä seikkana puheenjohtajalta on löydyttävä halua ja rohkeutta lähteä tekemään tätä työtä.

Uskon vahvasti, että pystyn täyttämään nämä kriteerit. Siksi olen ehdolla Varusmiesliiton puheenjohtajaksi ja pyydän nöyrästi Varusmiesliiton liittokokoukselta mandaattia johtaa liittoa ensi vuonna.

Ajatuksiani liiton tavoitteista tuleville vuosille


Tavoitteita asetetttaessa on syytä ottaa huomioon, ettei kaikkea ole realistista saavuttaa yhdessä tai edes muutamassa vuodessa. Siksi listaan alla kolme tärkeintä tavoitetta ensi vuodelle, kaksi tärkeintä tulevalle viidelle vuodelle sekä yhden tärkeimmän tulevalle vuosikymmenelle. Lisäksi kirjoitan ajatuksiani Varusmiesliiton kehittämisestä järjestönä.

Edunvalvonnalliset tavoitteet ensi vuodelle


Ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla käydään hallitusneuvottelut, joiden aikana myös VML:n täytyy olla näkyvästi esillä edistämässä tavoitteitamme. Nämä kolme tavoitetta ovat mielestäni saavutettavissa jo ensi vuoden aikana ja niiden edistämiseen liiton tulisi laittaa erityisen paljon aikaa ja vaivaa.

• Yhteistupakokeilu RUK:ssa, laajeten pidemmällä aikavälillä myös muihin varuskuntiin

• Varusmiesten toimeentulon parantaminen lisäämällä ruokaraha lomille ja viikonlopuille kuten siviilipalvelusmiehilläkin

• Sotilasavustuksen uudistaminen niin, ettei töiden tekeminen ja niistä tienaaminen leikkaa samaa summaa sotilasavustuksesta


Edunvalvonnalliset tavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle


Seuraavaan viiteen vuoteen mahtuu koko ensi hallituskausi ja myös seuraavat eduskuntavaalit sekä niitä seuraavat hallitusneuvottelut. Uskon, että tällä aikajänteellä on realistista saada edistettyä seuraavia tavoitteita. Toki esimerkiksi home- ja sisäilmaongelmaisten kasarmien kanssa joudumme varmasti painimaan myös jatkossa, mutta uskon optimisesti siihen, että voimme saada parannettua asiaa merkittävästi seuraavien viiden vuoden aikana

• Saapusmiserien siirtäminen kahdelle kuukaudella eteenpäin

• Merkittävää kehitystä home- ja sisäilmaongelmaisten kasarmien korjaamisessa

Tärkein edunvalvonnallinen tavoite seuraavalle vuosikymmenelle


Liiton tärkein edunvalvonnallinen tavoite seuraavan 10 vuoden aikana tulee ehdottomasti olla täysin tasa-arvoisen asepalvelusmallin edistäminen. Palvelukseen pääsevät nuoret on valikoitava henkilökohtaisten kykyjen, taitojen ja motivaation perusteella, ei pelkästään sukupuolta kriteerinä käyttäen. Vain tällä mallilla pääsemme eroon sukupuolia erottelevasta mallista ja pystymme edistämään tasa-arvoista kohtelua palveluksessa.

Tähän tavoitteeseen on yhdistettävä myös kutsuntojen uudistaminen muotoon, jossa kaikki ikäluokan nuoret kutsutaan sukupuoleen katsomatta niin kutsuttuihin “tulevaisuuskutsuntoihin”. Niissä arvioidaan nuoren suunnitelmia ja autetaan oman suunnan löytämisessä. Asepalveluksen tulisi tässä mallissa olla vain yksi käsiteltävistä asioista eikä kutsuntojen rahoituksen tulisi silloin tulla pelkästään puolustushallinnon varoista.

Varusmiesliiton kehittäminen järjestönä seuraavien vuosien aikana


Varusmiesliiton tehdessä tärkeää valtakunnallista työtä vähemmälle huomiolle jäävät usein yhtä tärkeää työtä tekevät varusmiestoimikunnat. Olen itse sitä mieltä, että Varusmiesliiton tulee tulevaisuudessa pyrkiä toimimaan mahdollisimman paljon yhteistyössä varusmiestoimikuntien kanssa, jolloin vältytään päällekkäisyyksiltä eikä aikaa ja resursseja kulu samojen asioiden hoitamiseen useaan kertaan.

Mielestäni Varusmiesliitosta tulee tehdä järjestö, joka on luonnollinen jatke varusmiestoimikunnissa toimiville varusmiesten edunvalvonnan asiantuntijoille. Se pääoma ja kokemus, jonka nämä toimijat omaavat, ei saa mennä hukkaan. Tämän lisäksi Varusmiesliiton tulee pyrkiä paikkaamaan sitä jatkuvuuden vajetta, joka pakostakin syntyy, kun varusmiestoimikuntien toimijat vaihtuvat puolen vuoden välein. Varusmiesliiton tulee toimia jatkuvuutta lisäävänä ja varusmiestoimikuntien toimintaa kokemuksella ja tiedolla helpottavana järjestönä.

Tukijat“Poliittiset nuorisojärjestöt ovat Varusmiesliitolle tärkeitä yhteistyökumppaneita. Siksi liitto tarvitsee puheenjohtajan, joka tuntee myös tämän kentän ja osaa tehdä yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. Matiasta arvostetaan nuorisojärjestöissä ja hän tuntee kentän keskeiset toimijat ja olisi siksi pätevä puheenjohtaja Varusmiesliitolle!”

Enni Ikonen,

Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

“Varusmiesliiton arvostettu asema edunvalvontajärjestönä on syntynyt kovalla työllä. Työtä täytyy kuitenkin vielä jatkaa ja liittoa kehittää entisestään. Matias on liittohallitusvuotensa aikana osoittanut, että hänellä on valmiudet ja halua ryhtyä juuri tähän. Siksi Matias on paras valinta puheenjohtajaksi!”

Eemil Nuuttila,

Varusmiesliiton varapuheenjohtaja 2016-2017

“Varusmiesliiton ohella tärkeää paikallista työtä tekevät varusmiestoimikunnat, jotka huolehtivat varusmiesten arkea koskevista asioista omissa varuskunnissaan. Matias on osoittanut ymmärtävänsä tämän toiminnan merkityksen ja kynenevänsä kehittämään Varusmiesliiton yhteistoimintaa varusmiestoimikuntien kanssa. Siksi tuen Matiasta puheenjohtajaksi!”

Joni Karras,
Varusmiestoimikuntien pääsihteeri
(saapumiserä 2/17)

“Varusmiesliitto tarvitsee puheenjohtajan, joka ymmärtää maanpuolustuksen merkityksen Suomelle ja kykenee kehittämään sitä rakentavasti. Matias täyttää nämä kriteerit ja on siksi loistava valinta liiton puheenjohtajaksi!”

Pekka Majuri,
Eversti evp

“Varusmiesliitto on vakuuttavan edunvalvontatyönsä ansiosta arvostettu toimija maanpuolustusjärjestökentällä. Tätä asemaa kannattaa ehdottomasti vaalia ja jatkaa hyvää työtä. Matias on osoittanut, että olisi erinomainen valinta jatkamaan tätä työtä. Matias on se tekijä, jonka Varusmiesliitto tarvitsee!”

Kari Kallonen,
teollisuusneuvos, Maanpuolustuksen Tuki ry:n puheenjohtaja

“Vaikuttavaan edunvalvontatyöhön tarvitaan laajat suhdeverkostot aina politiikan huipulle asti. Matiakselta nämä löytyy. Uskon, että myös Varusmiesliiton toiminta voisi hyötyä Matiaksen suhteista merkittävästi.”

Petri Sarvamaa,
Europarlamentaarikko, EPP

Varusmiesliittoa ja sen edunvalvontaa ei voi kukaan kehittää yksin. Siksi siis toivon, että mikäli sulla on ajatuksia liiton kehittämisestä tai näkemystä varusmiehiä koskevista ongelmista, pistä mulle viestiä! Käydään bissellä juttelemassa VML:n kehittämisestä! Muhun voi olla aina yhteydessä!

[email protected]

050 575 3347